Конференції

П‘ята Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

«ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ІНСТИТУЦІЇ, КОНТЕНТИ» (до 80 річчя від дня народження Миколи Старовойта)

ZBIRNYK UAD 2019 3

Четверта Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

«ДОКУМЕНТ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИКЛИКИ, ЗАВДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Програма конференції

Четверта Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

«ДОКУМЕНТ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИКЛИКИ, ЗАВДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Програма конференції

Третя Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

«ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ВИКЛИКИ ТА ЗАВДАННЯ»

Збірник статей

Третя Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

«ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ВИКЛИКИ ТА ЗАВДАННЯ»

Інформаційний листок 2017

Друга Міжнародна науково-практична конференція викладачів, студентів, аспірантів і молодих вчених

Збірник статей

Друга Міжнародна науково-практична конференція викладачів, студентів, аспірантів і молодих вчених

Інформаційний листок 2016

Перша Міжнародна науково-практична конференція викладачів, студентів, аспірантів і молодих вчених

Тези доповідей

Інформаційний листок 2015

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності»

Конференція відбудеться 23-24 листопада 2015 року в Українській академії друкарства (в інтернет-режимі).

 Програмний комітет:

Дурняк Б.В., докт. техн. наук, професор, ректор Української академії друкарства
Угрин Я.М., канд. техн. наук, доцент, проректор з навчально-педагогічної роботи Української академії друкарства
Маїк В.З., канд. техн. наук, доцент, проректор з наукової роботи Української академії друкарства
Пасічник М.С., докт. іст. наук, професор зав. кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності Української академії друкарства
Красівський О.Я. докт. іст. наук, професор зав. кафедри інтеграції і права Львівського регіонального інституту державного управління
Голод І.В., канд. мистецтвознавства, професор кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності Української академії друкарства
Савчук Г.М., канд. іст. наук, доцент кафедри україно-знавства, документознавства та інформаційної діяльності Української академії друкарства
Берест І.Р., канд. іст. наук, доцент кафедри україно-знавства, документознавства та інформаційної діяльності Української академії друкарства
Якубовська М.С., канд. філ. наук, доцент кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності Української академії друкарства
Левицька М.Я., ст. викладач кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності Української академії друкарства
Босак О.І., канд. іст. наук, доцент кафедри україно-знавства, документознавства та інформаційної діяльності Української академії друкарства
Гірняк Г.З., ст. викладач кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності Української академії друкарства
Когут П.В., канд. іст. наук, доцент кафедри україно-знавства, документознавства та інформаційної діяльності Української академії друкарства
Стрельбицька С.М., асистент кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності Української академії друкарства  

 

 Планується робота за такими напрямами:

 1. Історія та міжнародний досвід дослідження документознавства та інформаційної діяльності.
 2. Проблеми інформаційного забезпечення освітніх процесів.
 3. Інновації в документознавсті.
 4. Документознавство та інформаційна діяльність в сучасному світі.
 5. Документ як джерело наукової роботи.

 Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 9 листопада 2015 року:

 • відправити тези доповідей на пошту ukr_dilovodstvo@ukr.net прикріпленим документом;
 • у темі листа вказати: «онлайн-конференція»
 • тези надіслати у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx;
 • назва файлу повинна містити номер обраного напрямку та прізвище автора;
 • у листі обов’язково вказати контактний телефон відправника;
 • оргвнесок необхідно надіслати в оргкомітет після підтвердження про включення матеріалів до програми конференції.

Розмір оргвнеску при публікації в електронному форматі збірника і розміщенні на сайті конференції (з внесенням до програми конференції) становить 50 грн.
О

Вимоги до оформлення тез:

 • Обсяг тез до 4 сторінок (зі списком літератури) форматом А4, поля по 2 см. Тези підготувати у текстовому редакторі Microsoft Word.
 • Заголовкову частину слід оформляти відповідно до поданого нижче зразка, тією ж гарнітурою що й основний текст.
 • Основний текст: гарнітура Times New Roman; кегль 12 пт; інтерліньяж 1; вирівнювання по ширині; накреслення пряме, світле; абзацний відступ 75 мм.
 • Зображення (якщо вони є) необхідно розміщувати в тексті доповіді. Підписи до зображень є обов’язковими.
 • Посилання на використані джерела подавати у квадратних дужках (наприклад: [5, с.145] ). Список використаних джерел складати з дотриманням правил стандарту оформлення використаної літератури.

У разі невідповідності вимогам надісланих матеріалів оргкомітет залишає за собою право не включати їх до збірника праць без додаткового редагування авторами.

 

Зразок оформлення тез:

НАЗВА ДОПОВІДІ
Прізвище, ім’я, посада, науковий ступінь
Навчальний заклад

Анотація (1 абзац до 100 слів)
Ключові слова (до 12 слів)
Annotation
Keywords
Текст………..

Список використаних джерел

тел. для довідок:
(067) 313–53–80                                                                                                  (063) 157–04–53
Берест Ігор Романович                                                                                    Кудряшова Альона Вадимівна