Історія становлення кафедри

Кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи створена 2013 року на основі викладацького складу загальноакадемічної кафедри українознавства, яка раніше, у 1992 році, об’єднала викладацькі колективи кафедри суспільно-гуманітарних наук та кафедри української та російської мови Української академії друкарства (УАД).

Розпочавши свою роботу як випускова, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи продовжує забезпечувати закріплені за нею дисципліни суспільно-гуманітарного та фундаментального спрямування підготовки усіх спеціальностей, які готує Українська академія друкарства, водночас працюючи над забезпеченням навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Очолює кафедру інформаційної, бібліотечної та книжкової справи професор, доктор історичних наук Михайло Степанович Пасічник. Лекції дисциплін історичного та культурологічного змісту читають та проводять семінарські заняття з них доценти кафедри, кандидати історичних наук Орест Іванович Босак, Григорій Миколайович Савчук, Валентина Олександрівна Микитишин та старший викладач кафедри, кандидат історичних наук Сана миколаївна Стрельбицька. Дисципліни лінгвістичного та літературознавчого напряму забезпечують доценти, кандидати філологічних наук Марія Степанівна Якубовська, старший викладач Галина Зеновіївна Гірняк.

Викладачам допомагають у щоденній педагогічній праці, піклуючись про своєчасне надання студентам навчально-методичного забезпечення, опрацювання вхідних студентських матеріалів та іншої інформації, дбаючи про підготовку та подання потокової кафедральної звітності та статистичних даних, а також створюючи продуктивну професійно-виробничу атмосферу на кафедрі старші лаборанти Марія Михайлівна Марків та Богдана Ярославівна Чайковська-Музичка.

У свій час тут працювали професор, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, член Національної спілки письменників України Микола Васильович Старовойт (обирався завідувачем кафедри українознавства, деканом факультету економіки і організації книжкової справи УАД, завідував кафедрою української та російської мови), старший викладач Майя Василівна Лисенко (працювала з 1960-х, у той час академія мала назву «Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова» -УПІ). Упродовж 1992-2008 років як старший викладач кафедри читала лекції та проводила практичні заняття письменниця, лауреат літературних премій імені Дмитра Нитченка та Ірини Вільде – Оксана Іванівна Думанська. Результатом її творчих пошукових робіт у вивченні невідомих біографічних сторінок громадських діячів краю, які стали подвижниками у поліграфічній галузі та друкарській справі, стала монографія «Іван Тиктор: талан і талант» (Львів: Українська академія друкарства, 2007), есей «Графиня з Куткора» про Софію Караффу-Корбут – графіка-ілюстратора, класика художнього оформлення української книги 60-х років XX століття. У видавництві «Світ дитини» за перекладом Оксани Думанської вийшла українською мовою повість Миколи Гоголя «Тарас Бульба».

Чимало викладачів-вихованців кафедри продовжують свою наукову і педагогічну діяльність в інших вишах України. Це Орест Якубович Красівський, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри європейської інтеграції і права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Петро Володимирович Когут, кандидат історичних наук, доцент Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Андрій Євгенович Заяць, з 1987 року- асистент, з 1995-го доцент, у 1993-1999 роках – завідувач кафедри українознавства УАД; а з 1999 року-доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Львівського національного університету; Катерина Степанівна Серажим, професор, доктор філологічних наук Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, з 1990-го до 1995 року як асистент, а після захисту кандидатської дисертації на посаді доцента викладала мовознавчі дисципліни кафедри українознавства.

В Україні та за її межами працюють майже чотири тисячі фахівців поліграфічної галузі, висококваліфікованих кадрів книжкових видавництв, системи науково-технічної інформації, рекламних служб та засобів масової інформації, становлення яких відбулось завдяки зусиллям професорсько-викладацькому колективу Української академії друкарства, членами якого є викладачі кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи, які сьогодні ведуть підготовку фахівців у галузі документознавства й інформаційної діяльності.

Для забезпечення навчального процесу при кафедрі інформаційної, бібліотечної та книжкової справи обладнано 12 робочих місць персональними комп’ютерами. Загальна площа спеціалізованої комп’ютерної аудиторії № 237 – 29,8 м2. Загалом кабінетів для підготовки фахівців із ступенем магістра зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» складає 542 м2.
В комп’ютерному класі на ПЕОМ зберігаються електронні версії навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисциплін, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання, завдання для лабораторних робіт та методичні вказівки до їх виконання.
Наявна матеріально-технічна база є основою виконання експериментальних робіт, проведенню наукових семінарів, організації конференцій та забезпечення умов для підготовки студентів, відповідно до головних напрямів наукової та науково-дослідної діяльності Української академії друкарства.
Викладачі та студенти мають можливість доступу до Інтернету, як джерела інформації, в читальному залі бібліотеки, комп’ютерному класі або через Wi-Fi.