Основні напрями навчальної роботи

викладання дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки усіх спеціальностей Української академії друкарства:

 • «Історія розвитку державності та культури України»,
 • «Історія українського друкарства»,
 • «Історія зарубіжної культури», «Культурологія»,
 • «Українська мова за професійним спрямуванням»;

викладання нормативних навчальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки спеціальностей «Журналістика»:

 • «Семіотика»,
 • «Українська мова професійного спілкування»;

забезпечення дисциплін професійноїта практичної підготовки спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

 • «Філософія державного управління»,
 • «Системи управління електронним документообігом»,
 • «Педагогіка вищої школи»,
 • «Інформаційні війни»,
 • «Археографія»,
 • «Інформаційний менеджмент»,
 • «Основи корпоративної культури»,
 • «Логіка та методологія науки»,
 • «Інтелектуальна власність»,
 • «Візуалізація науково-дослідної інформації»,
 • «Психологія лідерства»,
 • «Документні комунікації управління персоналом»,
 • «Інформаційний сервіс»,
 • «Аналітико-прогностичне забезпечення управління»,
 • «Основи телекомунікацій та електронної комерції»,
 • «Європейська інтеграція: державна інформаційна політика»,
 • «Мультимедійне документування»,
 • «Інформаційний дизайн у документознавстві»,
 • «Редагування спецдокументації»

забезпечення набуття практичного досвіду документознавців та інженерів з науково-технічної інформації:

 • після другого курсу-технологічна практика;
 • після третього – практика з комп’ютерної підготовки;
 • після четвертого курсу навчання-практика з інформаційно-аналітичноі діяльності.