Освіта

Розпочавши свою роботу як випускова, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи продовжує забезпечувати закріплені за нею дисципліни суспільно-гуманітарного та фундаментального спрямування підготовки усіх спеціальностей, які готує Українська академія друкарства, водночас працюючи над забезпеченням навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».