Студентська наукова робота

Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри студенти здобувають перші навики наукових пошуків, дослідної роботи. За ініціативою педагогів студенти здійснюють дослідження, з результатами яких знайомлять на наукових публічних заходах – конференціях, що присвячені знаменним сторінкам історії України та ювілейним датам українських діячів літератури, мистецтва та науки: «Іван Мазепа і його доба в мемуарах та художній літературі», «Голод і голодомор в українській художній літературі», «Весни розспіваної князь (до сторіччя Богдана-Ігоря Антонича», «Поетика вогняних меж – до 100-річчя з дня народження Олени Теліги»; конференції, присвячені 70-річчю УПА та трагічним сторінкам української історії-голодомору в Україні 1932-1933 років.

На кафедрі проводять щорічні урочисті студентські академії, зокрема, до ювілейного першого видання «Кобзаря» Т.Г.Шевченка, на вшанування видатного українського поета, прозаїка, лексикографа і громадського діяча Бориса Грінченка, публічні читання до ювілейних дат життя і творчості поетів, письменників, видатних громадських і культурних діячів Тараса Шевченка, Маркіяна Шашкевича, Лесі Українки, Івана Франка, Євгена Чикаленка.

Крім того, викладачі кафедри керують науковими роботами студентів, результати яких виносяться на щорічні студентські конференції Української академії друкарства. Наукові зацікавлення майбутніх фахівців стосуються досліджень українських митців слова. Наприклад, доповіді: «Пасивна лексика роману М.Вінграновського «Северин Наливайко», «Особливості мови Юрія Винничука у збірці «Вікна застиглого часу». Крім того, студенти досліджують публікації періодичних видань, їх мовленнєве оформлення та виступають з отриманими результатами: «Фразеологія тернопільської газети «Вільне життя», «Лексика іншомовного походження у текстах львівських газет», «Недотримання мовленнєвих норм у рекламних текстах», «Мовна культура – основа формування культури людської індивідуальності». Щодо історичної тематики, студенти досліджують відомі та маловідомі імена з української історії, зокрема діячів видавничої справи та друкарства, теми з історії книгодрукування в Україні: «Внесок Івана Мазепи в українську культуру», «Йосип Ливчак – винахідник з Галичини», «Борис Грінченко і Галичина», «Технічне оснащення західноукраїнських друкареньу XVIII столітті».

Виступи студентів з науковими доповідями під керівництвом викладачів кафедри здійснюються також за межами академії. З 2010 року студенти УАД беруть участь у Міжвузівській курсантсько-студентській науковій конференції «Духовні грані української культури» (організатор Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) та у науково-практичному семінарі Львівського державного університету внутрішніх справ «Правові і психологічні засада мовлення і мислення». Також студенти академії є учасниками Всеукраїнського соціолінгвістичного семінару Львівського національного університету імені Івана Франка, Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Національна ідея та національний інтерес України: єднання заради майбутнього» (М.Сімферополь), Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, культура і національна свідомість в умовах європейської інтеграції» (м. Київ).

Кращі наукові студентські доповіді відзначаються дипломами, грамотами, публікуються у наукових академічних збірниках. Дипломами за перше місце в обласному етапі та за участь в другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» у Міжнародному конкурсі української мови нагороджена студентка Кулакевич Людмила (Чернівецький національний університет ім. Ю Федьковича). Диплом II ступеня на щорічній студентській науковій конференції в Українській академії друкарства отримав Андрій Єременко за висвітлення теми «Українська мова у Пересопницькому Євангелії та українських стародруках».

Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

С тудентка групи Дк‒11 Марія Волошин взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», яка відбулася 17‒18 квітня 2019 року в Одеському національному політехнічному університеті. Студентка отримала грамоту за найвищі показники знань із теоретичного блоку «Українська мова». Випускова кафедра щиро вітає Марію Волошин з перемогою і бажає нових професійних здобутків!

Засідання підсекції інформаційної, бібліотечної та книжкової справи у межах конференції кращих студентських наукових робіт УАД

Ц ьогоріч 29 травня в засіданні підсекції з інформаційної, бібліотечної та книжкової справи студентської конференції УАД взяло участь четверо першокурсників і п’ятеро другокурсників. Їхні доповіді унаочнювалися мульти­медійними презентаціями. Враховуючи результати проведених досліджень, їхню актуальність, новизну, практичне значення, виступ студента, презента­цій­ний супровід, відповіді на додаткові запитання ухвалено нагородити дипло­мами І ступеня — Ю. Гіршу (тема доповіді – ” Видання періодики в Україні: стати­стичний вимір “); ІІ ступеня — А. Воротнюк за доповідь ” Історичні та теоретичні аспекти книго­знавчої діяльності Ярослава Ісаєвича”, ІІІ ступеню — С. Магрель (тема її доповіді “Матеріальна основа сучасного документа”), С. Пішковцій і С. Мручок (доповідь ” Слово-образ: візуалізація семантики слова “). Інших студентів відзначено грамотами за участь. Тези студентських доповідей подано до друку.