Наукова діяльність кафедри

Результати наукової діяльності викладачів кафедри подані у кандидатських та докторських дисертаційних роботах, публікуються у періодичних виданнях УАД, інших друкованих виданнях як в Україні, так і за її межами, про свої здобутки доповідають науковці кафедри на щорічних науково- технічних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Українськоїакадемії друкарства (УАД).

До наукових зацікавлень професора М.С.Пасічника належать дослідження українських державницьких процесів XVII століття; доцента І.Р.Береста – історія та розвиток профспілкового руху в Галичині; доцент М.С.Якубовська досліджує наукову проблематику культурологічної підготовки студентів технічних університетів; доцент О.І.Босак вивчає участь Української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини у соціальному і національному житті (1890-1914); наукові інтереси Г.М.Савчука охоплюють польсько-литовсько-руські відносини пізнього середньовіччя в польській історії другої половини XIX – першої половини XX століття. Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження у галузі документознавчих наук, становлення архівознавства та документознавства в Україні, сучасної нормативно-правової бази діловодства, різновидів документів тощо.

Серед виступів на конференціях доповіді М.С.Пасічника «Правобережне козацтво після Андрусівського перемир’я 1667 року», В.О. Микитишин «Війни українських козаків з Москвою кінця XVI- початку XVII століття»; Г.М. Савчука «Історія польсько-українських відносин за матеріалами електронного ресурсу historycy.pl»; О.І.Босака «Спадщина Івана Гончара»; М.Я.Левицької «Особливості лексики молодіжної преси Львова 20-30-х роках XX столітті» та «Юрій Шевельов про західноукраїнські впливи на формування словника сучасної української літературної мови»; М.С.Якубовської «Романи-притчі Любомира Сеника у сучасному літературному процесі» та «Творча палітра новел Василя Чабана як психологічно-мистецької субстанції у формуванні духовного здоров’я суспільства»; Г.М. Савчука «Постать Івана Федорова в контексті московської еміграції у Литву другої половини XVI століття» на Міжнародній конференції «Українська книжкова справа у світовому контексті», присвячена 500-річчю Івана Федорова (Федоровича), М.Я Левицької «Мої думки про мову» на Науково-практичному семінарі Львівського державного університету внутрішніх справ «Професійна комунікація: мова, культура, право».

Завідувач кафедри професор М.С.Пасічник є постійним учасником щорічної Міжнародної науково-теоретичної конференції «Європейський Союз – Польща – Україна: суспільно-політичний, соціально-економічний та управлінський аспекти співпраці» (організатори Університет ім. Адама Міцкевича, м.Познань, Інститут європейської культури Вармінсько-Мазурський університет, м.Ольштин, Варшавська вища школа безпеки і охорони).

Кожного навчального року викладачі готують кафедральний науковий семінар за тематикою, яка є суголосною з науковим проблемам Української держави та освіти, наприклад: «Проблемні питання історії українського друкарства», «Наукова спадщина Олександра Потебні (до 175-річчя з дня народження вченого)», «Творчі здобутки Святослава Караванського на ниві українського мовознавства (до 90-річчя з дня народження)»; «Маловідомі сторінки історії НАН України: створення Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН) та участь в ній учених-галичан – Створення Української Вільної Академії Наук (УВАН) та участь в ній учених-наддніпрянців».

Працівники кафедри є авторами підручників та навчальних посібників, навчальних та методичних напрацювань з кафедральних дисциплін. Серед видань кафедри:

 • Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 14/18.2/1137 від 01 липня 2003 року. – Київ: Знання, 2006.
 • Пасічник М.С. Україна в період руїни. 60-80 роки XVII століття. – Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2010.
 • Пасічник М.С. Новітня історія 1914-1939 років: Підручник для 10 класу / Пасічник М., Сухий О. та інші.-Київ: Генеза, 2004.
 • Пасічник М.С. Документознавство. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Пасічник М.С., Голод І.В., Гірняк Г.З.- Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2016.
 • Пасічник М.С. Історія України: розвиток державності та культури. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Пасічник М.С. – Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2016.
 • Левицька М.Я. Сучасна українська мова: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: конспект лекцій.-Львів: Вид-во Українськоїакадемії друкарства, 2010.
 • Левицька М.Я. Словник мовно-літературної практики часописів Львова (20-30 роки XX століття).-Львів: УАД, 2007.
 • Левицька М.Я. Українська мова: методичний посібник та завдання і вправи для слухачів підготовчого відділення та абітурієнтів Української академії друкарства / Думанська О.І., Левицька М.Я. Старовойт М.В.- Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2007.
 • Якубовська М.С. У дзеркалі слова: Есеї про українську літературу.-Львів: Каменяр, 2005.
 • Якубовська М.С. Письменники Стрийщини: антологія / Якубовська М.С. упорядник. – Львів: Каменяр, 2009.
 • Берест І.Р. Перша світова війна на землях Східної Галичини і Захілдної Волині: люди, події, факти /Берест І.Р. – Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2015.
 • Пасічник М.С. Історія України та її державності. Навчально-методичний посібник / уклад: Пасічник М.С., Серкіз І.Я., Савчук Г.М., Босак О.І., Василишин О.М.- Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2011.
 • Робоча програма та методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Вступ до фаху” / розробники: Пасічник М.С., Савчук Г.М., Левицька М.Я., Гірняк Г.З.- Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2014.
 • Робоча програма та методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Діловодство” / розробники: Пасічник М.С., Савчук Г.М., Левицька М.Я., Гірняк Г.З.- Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2014.
 • Робоча програма та методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Документознавство” / розробники: Пасічник М.С., Савчук Г.М., Левицька М.Я., Гірняк Г.З.- Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2014.